Wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Sońsku i Filią Biblioteczną w Gąsocinie zapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Sońsk do udziału w Konkursie aktorskim. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII. Przedmiotem konkursu są indywidualne prezentacje aktorskie, które mogą obejmować: monolog sceniczny, teatr jednego aktora lub monodram. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz możliwość dalszego szlifowania talentu pod okiem wykwalifikowanego instruktora.

Regulamin gminnego konkursy teatralnego Scena miniaturowa

I. ORGANIZATOR:

Gminny Ośrodek Kultury w Gołotczyźnie,

Gminna Biblioteka Publiczna w Sońsku i Filia Biblioteczna w Gąsocinie.

II. CELE KONKURSU:

– promocja twórczości teatralnej,

– wyłonienie talentów aktorskich,

– stworzenie grupy teatralnej.

III. PRZEDMIOT KONKURSU:

Przedmiotem konkursu są indywidualne prezentacje aktorskie, które mogą obejmować:

– monolog sceniczny,

– teatr jednego aktora,

– monodram.

Prezentacja nie powinna przekraczać 10 minut.

IV. KRYTERIUM OCENY:

– dobór repertuaru,

– umiejętności aktorskie,

– zastosowane środki wyrazu artystycznego.

Jury nie będzie oceniać scenografii – prosimy o niezbędne minimum.

V. ZASADY UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do GOK w Gołotczyźnie wypełnionej Karty zgłoszeniowej w terminie do 16 listopada 2023 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@gokgolotczyzna.pl. Karty znajdują się na stronie www.gokgolotczyzna.pl

VI. UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Sońsk.

VII. ZAŁOŻENIA ORGANIZATORA

  1. Konkurs odbędzie się 24 listopada 2023 roku, o godzinie 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Gołotczyźnie przy ul. Ciechanowskiej 4.
  2. Oceny prezentacji dokona trzyosobowe Jury powołane przez Organizatora, którego przewodniczącym będzie Konrad Matuszewski – aktor, magister sztuki, absolwent ASP w Warszawie.
  3. Spośród uczestników Jury wyłoni I, II i III miejsce oraz przyzna wyróżnienia. Laureaci otrzymają dyplomy, nagrody rzeczowe oraz zaproszenia na bezpłatne zajęcia teatralne w Gminnym Ośrodku Kultury w Gołotczyźnie ufundowane przez Organizatora.
  4. Udział w konkursie jest zgodą na fotografowanie uczestników oraz na wykorzystanie zdjęć w celach promocyjnych i marketingowych m.in. na stornie internetowej i facebook’u organizatora.
  5. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Gołotczyźnie zgodnie z ust. z 29. VIII. 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922).

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *