Zajęcia edukacyjne

Na zajęciach języka angielskiego kontynuowaliśmy tematykę jedzenia Uczniowie doskonali słownictwo w zakresie jedzenia poprzez różne gry typy burza mózgów, gry karciane, kategoryzowanie. Dzieci dokonywały wyboru co lubią oraz czego nie lubią jeść, ćwicząc poprawność gramatyczną oraz prawidłową wymowę.