Otwarcie Stowarzyszenia Seniorów w Gołotczyźnie

Mają nową osobowość! Na początku grudnia część seniorów z nieformalnej grupy spotykającej się w budynku GOK postanowiła zawiązać stowarzyszenie zwykłe. Członkowie założyciele uchwalili regulamin oraz wybrali spośród siebie członków zarządu. Dzięki temu będą mogli brać udział w projektach dofinansowywanych ze środków zewnętrznych. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby zacząć działać w organizacjach Więcej…