Śpiewamy w Palium

Chór Sonata działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Gołotczyźnie został zaproszony do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Sońsku. Artyści pod batutą Jana Nowotki zaśpiewali kolędy, które dostarczyły wielu uśmiechów i wzruszeń pensjonariuszom ośrodka. Więcej zdjęć tutaj.

Otwarcie Stowarzyszenia Seniorów w Gołotczyźnie

Mają nową osobowość! Na początku grudnia część seniorów z nieformalnej grupy spotykającej się w budynku GOK postanowiła zawiązać stowarzyszenie zwykłe. Członkowie założyciele uchwalili regulamin oraz wybrali spośród siebie członków zarządu. Dzięki temu będą mogli brać udział w projektach dofinansowywanych ze środków zewnętrznych. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby zacząć działać w organizacjach Więcej…