Regulamin przeglądu zespołów muzycznych „Kapela gra” w Gołotczyźnie

§ 1. Informacje ogólne
1. Przegląd zespołów muzycznych ma charakter konkursu.
2. Organizatorem Przeglądu jest Gminny Ośrodek Kultury w Gołotczyźnie.
3. Wydarzenie odbędzie się 17 lipca 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Gołotczyźnie
ul. Ciechanowska 4, 06-430 Sońsk.
4. Uczestnikami Przeglądu mogą być soliści oraz maksymalnie pięcioosobowe zespoły amatorskie, działające samodzielnie lub pod patronatem instytucji społecznych, kulturalnych, wykonujące muzykę folkową i rozrywkową.
5. Zespół chcący wziąć udział w Przeglądzie zobowiązany jest do:

  • Wypełnienia KARTY ZGŁOSZEŃ znajdującej się na stronie www.gokgolotczyzna.pl
    i na Facebooku: Gminny Ośrodek Kultury w Gołotczyźnie
  • przesłania załączników nr 1 i 2 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 czerwca 2021 roku do siedziby GOK ul. Ciechanowska 4, 06-430 Sońsk, bądź na adres email sekretariat@gokgolotczyzna.pl

§ 2. Kolejność działań konkursowych
1. Przesłuchania konkursowe odbędą się 17 lipca 2021 r.
2. Podczas konkursu nie może być stosowany playback.
3. Uczestnicy przesłuchań konkursowych zobowiązani są korzystać z własnych instrumentów.
4. Organizator zapewnia uczestnikom mikrofony, monitory odsłuchowe, nagłośnienie. Do dyspozycji jest także zestaw perkusyjny.
5. Kolejność występowania zespołów ustalone zostanie przez organizatora.
6. Zespół wykonuje podczas przesłuchań konkursowych dwa utwory w nieprzekraczalnym czasie 15 minut.
7. Oceną zespołów uczestniczących w Konkursie zajmować się będzie powołane przez organizatora jury, które oceni między innymi poziom wykonawczy, brzmienie, aranżację i ogólne wrażenie artystyczne.
8. Oficjalne ogłoszenie zwycięzców nastąpi po części konkursowej, niezwłocznie po zakończeniu obrad jury.
9. Dla zespołów przewidziane są nagrody za zajęcie kolejno trzech pierwszych miejsc.
10. Organizator zapewnia bezpieczne przechowanie sprzętu należącego do zespołu.
11. Udział w Konkursie jest zgodą na fotografowanie podczas występów konkursowych oraz na wykorzystywanie zdjęć w celach promocyjnych i marketingowych m.in. na stronie internetowej i facebook’u organizatora.
12. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Gołotczyźnie zgodnie z ust. z 29.VIII.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922).
13. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora Przeglądu „Kapela gra”.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian ww. regulaminu.