Gminny Ośrodek Kultury w Sońsku w 2014 roku realizował dwa projekty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013, osi 4 „Leader”, działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów. „Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”
Operacje były realizowane na obszarze objętym LSR przez Fundację Partnerską Grupa Lokalnego Działania „Ciuchcia Krasińskich”.  

1. Tytuł operacji – Rekonstrukcja historyczna – Sarnowa Góra 1920
Wartość projektu – 32 969,06 zł
Wartość dofinansowania – 24 824,99 zł 
Projekt dotyczy organizacji widowiska historycznego – rekonstrukcji historycznej bitwy wojsk polskich 5 Armii Wojska Polskiego z 4 Armią Sowiecką. Uroczystość organizowana 17 sierpnia 2014 r. w ramach obchodów święta Wojska Polskiego i związanego z nim „cudu nad Wisłą”. Stanowi dla mieszkańców regionu żywą lekcję historii i patriotyzmu. Bitwa Warszawska rozegrana w 1920 roku stanowi szereg bitew na poszczególnych odcinkach frontu rozegranych w okresie od 13 do 18 sierpnia 1920 r. Jedną z nich jest bitwa pod Sarnową Górą 1920, będąca symbolem działań 5 Armii gen. Sikorskiego. Na tablicy przy grobie Nieznanego Żołnierza widnieje jako jedna z ważniejszych bitew wojny z bolszewikami. W ramach operacji zrealizowane będą zadania:- druk plakatów;- rekonstrukcja bitwy na podstawie opracowanego przez specjalistę scenariusza i koordynacja widowiska;- ochrona widowiska;- w bitwie wezmą udział grupy rekonstrukcyjne, wykorzystany zostanie sprzęt, wynajęta broń i pojazdy wojskowe używane w wojnie 1920 roku (czołg, samochód pancerny, motocykl) oraz zostaną zastosowane efekty pirotechniczne (obsługa pirotechniczna) umożliwiające jak najwierniejsze oddanie klimatu minionych wydarzeń historycznych;- wynajem urządzeń sanitarnych;- przygotowanie scenografii rekonstrukcji oraz obozowiska dla grup rekonstrukcyjnych.(Dokumentacja fotograficzna projektu-GALERIA)

2. Tytuł operacji – Koncert Maryjny w Pustelni Łopacińskiej
Wartość projektu – 34 004,00 zł
Wartość dofinansowania – 25 009,99 zł 
Projekt dotyczy organizacji VII Koncertu Maryjnego w Pustelni Łopacińskiej 25 maja 2014r. przez który zachowana, kultywowana i promowana jest tradycja lokalnej społeczności oraz promocja regionu. Pustelnia jest ważnym miejscem, wielowiekowego kultu maryjnego Matki Boskiej Łopacińskiej. W czasie wizytacji biskupiej w 1763 roku stwierdzono tu 40 cudownych uzdrowień. Przed II wojną światową robiono przygotowania do uroczystej koronacji obrazu Matki Boskiej Łopacińskiej. Dziś w Pustelni przy kapliczce wierni gromadzą się w maju i czerwcu na niedzielnych Mszach Św., 15 sierpnia na Mszy odpustowej, a 16 października dziękczynnej za Świętego Jana Pawła II. Koncert Maryjny na ogromne znaczenie dla pielgrzymów z całego Mazowsza. W ramach operacji zrealizowane będą zadania:- druk plakatów i baner reklamowy;- Msza Święta z oprawą muzyczną orkiestry strażackiej;- prowadzenie uroczystości przez konferansjera;- Koncert pieśni i piosenek religijnych oraz patriotycznych w wykonaniu zespołów muzycznych oraz występ zespołu ludowego;- występy wokalistów, chórów i prezentacje wierszy poetów ludowych z terenu Mazowsza;- stoły z produktami regionalnymi w ramach bezpłatnego poczęstunku dla pielgrzymów;- wynajem agregatu prądotwórczego, urządzeń sanitarnych i lunaparkowych.  
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.