Gminny Ośrodek Kultury w Gołotczyźnie jest instytucją zajmującą się działalnością kulturalną na terenie Gminy Sońsk. Został utworzony na mocy uchwały Gminnej Rady Narodowej w Sońsku z dnia 1 sierpnia 1978 roku. Pierwszą siedzibą ośrodka był budynek po magazynie budowlanym mieszczący się przy ul. Zacisze 1. W budynku znajdowała się świetlica, pracownia modelarska oraz pracownia fotograficzna z ciemnią.

W późniejszym okresie ośrodek otrzymał do dyspozycji nieistniejący obecnie budynek po archiwum Urzędu Gminy znajdujący się przy ulicy Ciechanowskiej. Została tam przeniesiona modelarnia i powstały pracownie, w których prowadzone były zajęcia.
W roku 1999 następuje kolejna zmiana lokalizacji placówki – została przeniesiona do Domu Strażaka w Sońsku przy ul. Ciechanowskiej 27.

Za sprawą uchwały Rady Gminy z dnia 21 lutego 2002 roku placówka funkcjonowała pod nową nazwą – Gminna Instytucja Kultury – Świetlica w Sońsku.

W dzierżawionym od połowy 2007 roku pomieszczeniu na parterze, odbywały się próby śpiewu, zajęcia muzyczne, wystawy prac oraz warsztaty plastyczne,. Do dyspozycji mieszkańców był stół bilardowy, gra zręcznościowa „Piłkarzyki”, a także gry stolikowe.

W styczniu 2006 roku z programu ministerialnego „Ikonka” otrzymaliśmy sprzęt komputerowy, który dzięki uruchomieniu internetu służył jako pomoc szkolna dzieciom, młodzieży i dorosłym mieszkańcom naszej gminy.

Od 2012 roku Filia GOK w Gąsocinie z ul. Zacisze 1 została przeniesiona do budynku OSP w na ulicę Strażacką 25 w której odbywały się warsztaty plastyczne, zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz spotkania Klubu Seniora z Gąsocina. Sala wyposażona była w komputery, bilard, Piłkarzyki oraz stół do air hockeya. W roku 2019 uchwałą Rady Gminy Sońsk Filia GOK w Gąsocinie została zamknięta.

Od roku 2018 siedziba Gminnego Ośrodka została przeniesiona do budynku po dawnym przedszkolu w Gołotczyźnie przy ulicy Ciechanowskiej 4, w tym budynku dysponujemy salą zabaw, salą plastyczną oraz muzyczną, gdzie odbywają się próby zespołu Sonata. W pozostałej części prowadzone są na tą chwilę remonty by dostosować budynek do prowadzenia zajęć teatralnych, tanecznych i organizowania różnorodnych imprez oraz spotkań, sołtysów oraz mieszkańców Gminy.

Działamy z pasją. Współpracujemy z nauczycielami z przedszkoli oraz szkół z naszej gminy, organizujemy konkursy plastyczne, recytatorskie i przeglądy piosenek. Rozpowszechniamy, rozbudzamy i zaspokajamy potrzeby oraz zainteresowania kulturalne mieszkańców Gminy prowadząc cykl bardzo zróżnicowanych zajęć adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy promują naszą placówkę i gminę w konkursach wojewódzkich i powiatowych zdobywając wyróżnienia i nagrody.

Realizujemy duże imprezy plenerowe takie jak 100 lecie Bitwy pod Sarnową Górą, Piknik Wakacyjny, Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich, Orszak Trzech Króli.

Jeśli lubisz tańczyć, śpiewać, rysować, masz zdolności teatralne i manualne lub masz inne uzdolnienia i zainteresowania – przyjdź do nas.