Wniosek o dostęp do informacji publicznej można wysłać mailem, pocztą lub samodzielnie dostarczyć do naszej siedziby. Może mieć on dowolną formę, musi zawierać jedynie niezbędne informacje. Należy pamiętać o:

– powołaniu się na podstawę prawną (żebyśmy nie mieli wątpliwości, że to wniosek o informację publiczną),

– poinformowaniu nas o jaką informację wnioskujesz i w jaki sposób mamy przekazać odpowiedź (e-mail, list tradycyjny czy odbiór osobisty), 

– poinformowaniu nas w jakiej formie powinna zostać dostarczona odpowiedź – skanu, papierowej kopii czy tylko do wglądu,

– podaniu swojego imienia i nazwiska.

Zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej odpowiemy bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2 UDIP.