Serdecznie zapraszamy do wspólnego czytania!Miło nam poinformować, że po raz kolejny bierzemy udział w akcji Narodowe Czytanie. W tym roku lekturą są 𝗕𝗮𝗹𝗹𝗮𝗱𝘆 𝗶 𝗿𝗼𝗺𝗮𝗻𝘀𝗲 Adama Mickiewicza, postaramy się więc o iście romantyczną oprawę tego wydarzenia – czytać będziemy przy płonącym 𝗼𝗴𝗻𝗶𝘀𝗸𝘂, a tuż obok najmłodsi (lecz nie tylko) będą mogli wziąć udział w warsztatach z 𝘇𝗮𝗽𝗹𝗮𝘁𝗮𝗻𝗶𝗮 𝘄𝗶𝗮𝗻𝗸𝗼́𝘄. 📕Zapisu można dokonać pod nr tel. 798 670 987 lub osobiście w naszej siedzibie. 📕Tekst utworu dostępny jest do pobrania na stronie https://www.prezydent.pl/…/2022-ballady-i…/tekst-utworu, zachęcamy też do odwiedzin w Gminna Biblioteka Publiczna w Sońsku🙂– ᴅᴡɪᴇśᴄɪᴇ ʟᴀᴛ ᴛᴇᴍᴜ ᴡ ᴡɪʟɴɪᴇ ᴢᴏsᴛᴀᴌʏ ᴡʏᴅᴀɴᴇ ʙᴀʟʟᴀᴅʏ ɪ ʀᴏᴍᴀɴsᴇ ᴀᴅᴀᴍᴀ ᴍɪᴄᴋɪᴇᴡɪᴄᴢᴀ – ᴢʙɪᴏ́ʀ ᴘᴏᴇᴢᴊɪ, ᴋᴛᴏ́ʀʏ ᴢᴀᴘᴏᴄᴢᴀ̨ᴛᴋᴏᴡᴀᴌ ᴡ ᴘᴏʟsᴄᴇ ʀᴏᴍᴀɴᴛʏᴢᴍ. ᴍᴌᴏᴅᴢɪᴇɴ́ᴄᴢᴇ, ᴀ ᴊᴇᴅɴᴏᴄᴢᴇśɴɪᴇ ʙᴀʀᴅᴢᴏ ᴅᴏᴊʀᴢᴀᴌᴇ ᴡɪᴇʀsᴢᴇ ᴏᴋᴀᴢᴀᴌʏ sɪᴇ̨ ᴘʀᴢᴇᴌᴏᴍᴏᴡᴇ ɪ ᴅᴢɪsɪᴀᴊ ᴛʀᴜᴅɴᴏ ᴡʏᴏʙʀᴀᴢɪᴄ́ sᴏʙɪᴇ ʙᴇᴢ ɴɪᴄʜ ᴅᴀʟsᴢᴇ ᴅᴢɪᴇᴊᴇ ɴᴀsᴢᴇᴊ ʟɪᴛᴇʀᴀᴛᴜʀʏ. (…) ʀᴏᴍᴀɴᴛʏᴢᴍ ᴛᴏ ɪsᴛᴏᴛᴀ ᴘᴏʟsᴋᴏśᴄɪ ɪ ғᴜɴᴅᴀᴍᴇɴᴛ ɴᴏᴡᴏᴄᴢᴇsɴᴇᴊ ᴛᴏᴢ̇sᴀᴍᴏśᴄɪ ɴᴀsᴢᴇɢᴏ ɴᴀʀᴏᴅᴜ. ᴛᴏ ᴇᴘᴏᴋᴀ ᴢᴍᴀɢᴀɴ́ ᴢ ᴢᴀʙᴏʀᴄᴀ̨, ᴜᴛʀᴡᴀʟᴏɴᴀ ᴡ ʙɪᴏɢʀᴀғɪɪ ᴀᴅᴀᴍᴀ ᴍɪᴄᴋɪᴇᴡɪᴄᴢᴀ ᴏʀᴀᴢ ᴛʏᴄʜ ᴡsᴢʏsᴛᴋɪᴄʜ ᴘᴏʟsᴋɪᴄʜ ᴘᴀᴛʀɪᴏᴛᴏ́ᴡ, ᴜᴄᴢᴇsᴛɴɪᴋᴏ́ᴡ ᴛᴀᴊɴʏᴄʜ sᴛᴏᴡᴀʀᴢʏsᴢᴇɴ́ ɪ ᴘᴏᴡsᴛᴀɴ́, ᴅᴢɪᴀᴌᴀᴄᴢʏ ᴇᴍɪɢʀᴀᴄʏᴊɴʏᴄʜ ɪ sᴘɪsᴋᴏᴡᴄᴏ́ᴡ, ᴋᴛᴏ́ʀᴢʏ ɴᴀ ʀᴏ́ᴢ̇ɴᴇ sᴘᴏsᴏʙʏ, ᴡ ᴋʀᴀᴊᴜ ɪ ɴᴀ ᴏʙᴄᴢʏᴢ́ɴɪᴇ, ᴄᴢʏɴᴇᴍ ɪ sᴌᴏᴡᴇᴍ ᴛᴏᴄᴢʏʟɪ ʙᴏ́ᴊ ᴏ sᴜᴡᴇʀᴇɴɴᴀ̨ ʀᴢᴇᴄᴢᴘᴏsᴘᴏʟɪᴛᴀ̨ – ɴᴀᴘɪsᴀᴌ ᴡ ʟɪśᴄɪᴇ ᴘʀᴇᴢʏᴅᴇɴᴛ ʀᴘ ᴀɴᴅʀᴢᴇᴊ ᴅᴜᴅᴀ.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *