Czerwone jabłuszko przekrojone na krzyż Czemu ty dziewczyno krzywo na mnie patrzysz Gęsi za wodą kaczki za wodą uciekaj dziewczyno Bo Cię pobodą...

Czerwone jabłuszko przekrojone na krzyż
Czemu ty dziewczyno krzywo na mnie patrzysz
Gęsi za wodą kaczki za wodą uciekaj dziewczyno
Bo Cię pobodą…

Przyroda budzi się do życia i od razu chce się śpiewać!

Zapraszamy wszystkich muzykalnych mieszkańców Gminy Sońsk do udziału w konkursie na piosenkę ludową „Czerwone jabłuszko”.

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 22 maja 2021 r., a sam konkurs odbędzie się w piątek 11 czerwca 2021 r. na terenie GOK.

Do wygrania będą nagrody rzeczowe, w tym vouchery na zajęcia muzyczne i sesję zdjęciową.

Więcej informacji znajdziecie w regulaminie konkursu a także pisząc na adres sekretariat@gokgolotczyzna.pl oraz pod nr telefonu +48 514 151 714.

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU NA PIOSENKĘ LUDOWĄCZERWONE JABŁUSZKO”

§ 1

Organizator Konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Gołotczyźnie.

§ 2

Założenia organizacyjne

1. Konkurs prowadzony jest na terenie Gminy Sońsk.

2. Konkurs odbędzie się 11.06.2021 r./piątek/.

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

4. Do udziału w konkursie można zgłosić jedną piosenkę lub przyśpiewkę ludową.

5. Wypełniony Formularz zgłoszeniowy jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie.

6. Nadesłanie formularza zgłoszeniowego na Konkurs jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

7. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie gokgolotczyzna.pl

§ 3

Cele Konkursu

1. Promowanie młodych talentów.

2. Ukazanie kreatywności artystycznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

3. Podtrzymanie tradycji śpiewu piosenek ludowych.

§ 4

Warunki uczestnictwa

1. Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu gminy Sońsk.

2. Uczestnikami konkursu mogą być soliści, kapele i zespoły ludowe.

3. Każdy solista, kapela/zespół może zgłosić jedną piosenkę/przyśpiewkę.

4. Wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIOWEJ znajdującej się na stronie www.gokgolotczyzna.pl

i na Facebooku: Gminny Ośrodek Kultury w Gołotczyźnie.

5. Przesłania załączników nr 1 i 2 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2021 roku do siedziby GOK ul. Ciechanowska 4, 06-430 Sońsk, bądź na adres e-mail sekretariat@gokgolotczyzna.pl

§ 5

Przebieg konkursu

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 11 czerwca 2021 r. na terenie zielonym przy Gminnym Ośrodku Kultury w Gołotczyźnie.

2. Każdy wykonawca, zespół / kapela zaprezentuje jedną piosenkę lub przyśpiewkę ludową a cappella, z dostarczonym wraz z Kartą Zgłoszeniową podkładem lub muzyką na żywo (we własnym zakresie).

3. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród przewidziane jest w dniu przeprowadzanego konkursu po podsumowaniu przez Komisję wyników konkursu.

§ 6

Kryteria oceny

1. Nad oceną konkursu będzie czuwała komisja powołana przez Organizatora .

2. Skład komisji zostanie ogłoszony w dniu konkursu.

3. Oceniając utwór komisja będzie brała pod uwagę:

• dobór repertuaru

• zachowanie ludowego charakteru i związek z regionem

• czystość gwary i poprawna dykcja

• interpretacja i wyraz artystyczny

• zachowanie stylu wykonawczego zgodnego z obyczajem

• czystość brzmienia.

§ 7

Nagrody w konkursie

1. Dla uczestników konkursu przewidziane są dyplomy.

2. Nagrody rzeczowe w formie voucherów na warsztaty muzyczne przewidziane są za zajęcie trzech pierwszych miejsc, za zajęcie pierwszego miejsca dodatkowo przewidziany jest voucher na sesję zdjęciową.

3. Informacja o zwycięzcach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej gokgolotczyzna.pl oraz na Facebooku: Gminny Ośrodek Kultury w Gołotczyźnie.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

2. Decyzje komisji są ostateczne i wiążące dla Uczestników.

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.

4. Wszelkie zmiany w regulaminie będą ogłaszane na stronie organizatora.

5. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności za przestrzeganie jego postanowień.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *