Przywróć naszą Ziemię – to hasło tegorocznego Dnia Ziemi. Nie bądź obojętny na degradację naszej planety, pomóż przywrócić jej równowagę. Jak? Pierwszym krokiem może być udział w naszym konkursie. Wykonaj dzieło z materiałów wtórnych i bądź eko! Świeć przykładem.

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO

”Drugie życie butelek plastikowych”

§ 1

Informacje ogólne

Organizatorem konkursu ekologicznego jest Gminny Ośrodek Kultury w Gołotczyźnie.

Konkurs adresowany jest do mieszkańców gminy Sońsk.

Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie gokgolotczyzna.pl

§ 2

Cele konkursu

Propagowanie wśród mieszkańców gminy Sońsk segregacji odpadów.

Uświadomienie mieszkańcom konieczności ochrony środowiska.

Rozwój umiejętności plastyczno – technicznych oraz wyobraźni.

§ 3

Tematyka konkursu

Drugie życie plastikowych butelek -22 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi. To doskonała okazja, by przyczynić się do ochrony środowiska. W jaki sposób? Zamiast wyrzucać niepotrzebne butelki plastikowe oraz inne materiały wtórne, możecie nadać im zupełnie nowe życie, redukując przy tym powstawanie odpadów.

§ 4

Założenia organizacyjne

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie indywidualnie lub wspólnie z rodziną/ klasą/ grupą przedszkolną jednej pracy przestrzennej z materiałów wtórnych m.in. butelek plastikowych.

Do pracy konkursowej należy dołączyć informacje dotyczące uczestnika/ów konkursu :

– imię i nazwisko autora/ów pracy.

Prace powinny być odpowiednio utrwalone i zabezpieczone oraz dostarczone do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Gołotczyźnie ulica Ciechanowska 4
do dnia 24 kwietnia 2021roku.

Udział w konkursie jest równoznaczy z zapoznaniem się z regulaminem konkursu i akceptacją jego treści, a także wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych niezbędnych do realizacji konkursu.

§ 5

Organizacja konkursu

Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Gołotczyźnie ulica Ciechanowska 4 według następującego regulaminu:
Każda praca będzie oceniana indywidualnie.
Finał konkursu – ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.
Zwycięzcy o sposobie odebrania nagrody zostana poinformowani w indywidualnej wiadomości.

§ 6

Postanowienia końcowe

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.

Wszelkie zmiany w regulaminie będą ogłaszane na stronie organizatora.

Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności za przestrzeganie jego postanowień.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *