Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych

Informujemy, że od marca 2021 r. Gminny Ośrodek Kultury w Gołotczyźnie bierze udział w projekcie „Sieć na Kulturę w podregionie ciechanowskim” organizowanym przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”). Projekt kierowany jest do gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK).Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników GSIK poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych, a także rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć.
Więcej o projekcie tutaj. W ramach działań projektowych pracownicy GSIK już zostali przeszkoleni, teraz czas na dzieci i młodzież. W związku z tym zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 10-14 lat do wzięcia udziału w szkoleniu online dot. projektowania graficznego z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych.
Szkolenie składa się łącznie z 31 godzin lekcyjnych, zakłada jednogodzinne spotkanie wprowadzające (45 minut) oraz 15 dwugodzinnych spotkań (godziny lekcyjne po 45 minut + 5 minut przerwy) dwa razy w tygodniu.
Organizator zastrzega możliwość zmiany harmonogramu. Zgłosić się można wysyłając oświadczenie oraz deklarację na adres: sekretariat@gokgolotczyzna.pl
Szkolenie jest bezpłatne. Zgłoszenia przyjmujemy do 20.03.2021 r. Oryginały deklaracji i oświadczenia, czytelnie wypełnione i podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego należy dostarczyć do 23.03.2021 r., do siedziby GOK Gołotczyzna ul. Ciechanowska 4.


Pytania można kierować do Pani Magdaleny Zakrzewskiej pod numerem tel. 797 190 931

Rejestracja


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *