Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Sońsk do udziału w Konkursie Wiosennym. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Regulamin Wiosennego Konkursu na Marzannę lub Palmę Wielkanocną

ORGANIZATOR

Gminny Ośrodek Kultury w Gołotczyźnie ul. Ciechanowska 4.

PRZEDMIOT I CELE

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie kukły Marzanny symbolizującej odchodzącą zimę i nawiązującej do tradycji ludowej lub palmy wielkanocnej. Kukła powinna być wykonana z materiałów ekologicznych (słoma, siano, elementy drewniane, bibuła, papier itp.). Poszczególne elementy muszą być odpowiednio połączone w celu uniknięcia rozpadu pracy podczas prezentacji. Technika wykonania palmy: materiały naturalne (np.: bukszpan, bazie, suche kwiaty), krepa, wstążka, wydmuszki, bibuła itp.

 • Kukły Marzanny po ogłoszeniu wyników zostaną zaprezentowane na wystawie prac pokonkursowych przed siedzibą GOK, po czym zostaną zwrócone autorom.
 • Palmy wielkanocne po ogłoszeniu wyników zostaną przekazane na cele charytatywne (Kiermasz Wielkanocny w dn. 21 i 28 marca 2021 r.).

Cele konkursu:

 • przybliżenie tradycji pożegnania zimy,
 • zaprezentowanie talentów artystycznych i pobudzenie wyobraźni plastycznej, technicznej oraz manualnej,
 • popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą,
 • pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej


UCZESTNICY

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjną palmę wielkanocną lub kukłę Marzanny.
Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Sońsk.

WARUNKI UDZIAŁU

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie wykonanej pracy konkursowej samodzielnie lub w zespole.
 3. Do każdej pracy należy załączyć kartkę opatrzoną dowolnym symbolem graficznym (zamieszczonym także na karcie zgłoszeniowej).
 4. Nadesłanie prac na konkurs jest równoważne z wyrażeniem zgody na wystawienie prac z podaniem danych osobowych i wizerunków indywidualnych uczestników oraz nazw placówek uczestniczących w konkursie na stronie internetowej GOK w Gołotczyźnie i Gminy Sońsk oraz w prasie lokalnej i innych publikacjach.
 5. Dostarczenie do siedziby Organizatora (GOK Gołotczyzna, ul. Ciechanowska 4) pracy konkursowej w terminie do 19 marca 2021 r.

KRYTERIA OCENY

 • Estetyka i solidność wykonania
 • Pomysłowość
 • Zgodność z regulaminem


KATEGORIE ZGŁOSZEŃ

I KATEGORIA (zespół, np.: placówka oświatowa – szkoła lub klasa, świetlice, kółka zainteresowań, Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, rady sołeckie itp. z terenu Gminy Sońsk).
II KATEGORIA (indywidualna) – dla dzieci z przedszkoli oraz ze szkół podstawowych z terenu Gminy Sońsk.

III KATEGORIA (indywidualna) – dla młodzieży od 14 lat i dorosłych z terenu Gminy Sońsk.

Każdy zespół / uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową.


OCENA PRAC

Oceny prac dokona powołana przez Organizatora komisja konkursowa, która przyzna nagrody i dyplomy. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

ROZSTRZYGNIĘCIE

Rozstrzygnięcie konkursu: o miejscu oraz godzinie rozstrzygnięcia konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *